Toros Mh. Atatürk Cd. Başak Apt. No: 96/9, Konyaaltı/ANTALYA
T: 0242 228 66 53
T: 0242 228 25 87
F: 0242 338 92 85
info@onuryazici.av.tr

İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapılmaktadır.

Alacaklının alacağını alması için yetkili organlara başvurulması, ilgili mevzuat doğrultusunda alacağın tahsilinin sağlanması, bununla beraber borçluların ilgili kanun ve mevzuat çerçevesinde haklarının korunması, alacaklı-borçlu ve üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davaların açılması ve işlemlerin yerine getirilmesi, kredi sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözülmesi, iflas halinde her türlü yasal işlemlerin gerçekleştirilmesi, İcra İflas Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tüm uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.