Toros Mh. Atatürk Cd. Başak Apt. No: 96/9, Konyaaltı/ANTALYA
T: 0242 228 66 53
T: 0242 228 25 87
F: 0242 338 92 85
info@onuryazici.av.tr

İŞ-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Günlük danışmanlık hizmetlerinden karmaşık iş hukuku davalarına kadar iş hukukuna ilişkin tüm konularda müvekkillerimize avukatlık hizmeti vermekteyiz. İş sözleşmeleri, taşeronluk sözleşmeleri, geçici iş ilişkisi ve çalışanların devri başta olmak üzere çeşitli iş hukuku sözleşmelerinin taslaklarının hazırlanması ve bu sözleşmelerin müzakeresi ve nihai hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti sunmaktayız. Şirketlerin çalışanlarına yönelik olarak hazırladıkları el kitaplarını inceliyor ve şirket politikalarının mevzuata uygunluğunu tespit edilmektedir. Şirketlerin her türlü sözleşme ve finansman iç denetimini yapıyor, çalışan yönetimi ve insan kaynakları konularında şirket yöneticilerine eğitim hizmeti verilmekte, başta işe iade, işçi hakları ve alacakları (örneğin kıdem tazminatı, fazla mesai, maaş alacağı ve yıllık izin), iş kazalarından kaynaklanan tazminat talepleri olmak üzere iş sözleşmelerinden kaynaklanan çeşitli uyuşmazlıklar ile ilgili davalarda müvekkillerimizi başarı ile temsil etmektedir.