Toros Mh. Atatürk Cd. Başak Apt. No: 96/9, Konyaaltı/ANTALYA
T: 0242 228 66 53
T: 0242 228 25 87
F: 0242 338 92 85
info@onuryazici.av.tr

Ticaret Hukuku

13.01.2011 tarihinde kabul edilen 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde, ticari faaliyetlerin düzenlenmesinde ticari işler açısından karşılaşılacak uyuşmazlıkların çözümünde büromuz etkin bir konumdadır.. Büromuz, öncelikli olarak Bankacılık Hukuku olmak üzere, gerçek ve tüzel kişilere ticaret hayatında karşılaşabilecekleri her tür uyuşmazlıkta, örneğin şirket birleşmeleri / devralmaları, icra-iflas ve yeniden yapılandırma, şirket genel kurul takipleri, kambiyo senetlerinin tedavülü, kira sözleşmelerinin hazırlanması/revize edilmesi ve gayrimenkul alımı/satımı konularıyla beraber şirketler hukukunun ilgilendirdiği bütün alanlarda hukuki yardım sağlamaktadır.

Genel şirketler hukuku, ticari sözleşmeler, işçi hakları ve yönetici tazminatları, vergi, ceza, yasal düzenlemelere uygunluk ve bu hususlardan doğan uyuşmazlıkların çözümü konuları dâhil pek çok alanda çalışılmakta, ayrıca yönetim kurulu üyelerinin ve şirket müdürlerinin sorumlulukları hakkında da müvekkillerimize hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. İflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, aciz halindeki şirketlerin kredi temini, borç nakli ve/veya takas işlemleri, hisse satış işlemleri, iflas planlaması ve iflas davaları ve ilgili diğer tüm konularda müvekkillerimize hizmet verilmekte,. Aciz halindeki şirketlere ilişkin yeniden yapılandırma hizmetlerimizi kredi alanlara, kredi veren kuruluşlara, alacaklılara ve üçüncü kişilere yönelik olarak verilmektedir.